Test

03/2020

Zaawansowane guzy lite

Onkologia Józefów near Warsaw


Kto może wziąć
udział w badaniu?

 • Kobiety albo mężczyźni w wieku co najmniej 18 lat.
 • osoby z rozpoznaniem guza litego, dla którego nie są dostępne standardowe metody leczenia (w tym leczenie chirurgiczne albo radioterapia)
 • osoby sprawne (ECOG 0, 1 albo 2)
 • osoby z odpowiednią czynnością układu krwiotwórczego, nerek i wątroby
 • osoby zdolne do przełykania leku w postaci stałej podawanego doustnie

Kto nie może wziąć
udział w badaniu?

 • osoby stosujące leki przeciwarytmiczne
 • osoby posiadające wszczepialny stymulatora serca albo wszczepialny automatyczny kardiowerter-defibrylator (AICD)
 • osoby z ciężkim schorzeniem (w tym resekcji żołądka) albo zaburzeniami psychiatrycznymi o ostrym albo przewlekłym przebiegu albo nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych
 • osoby z neuropatią
 • osobyz po zabiegu chirurgicznym na miesiąc przed badaniem
 • kobiety w ciąży lub karmiące piersią

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zgłoś się do badania

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat badań?

Skontaktuj się z nami