Test

05/2019

Zaawansowane guzy lite: SCCHN, potrójnie ujemny rak piersi, czerniak oka (zaawansowany, nieoperacyjny lub przerzutowy), prostata (przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację-mCRPC)

Onkologia Józefów near Warsaw


Kto może wziąć
udział w badaniu?

  • pow. 18 r. ż.
  • pacjenci z zaawansowanymi guzami litymi: SCCHN, potrójnie ujemny rak piersi (miejscowo zaawansowany lub przerzutowy, który sprogresował w trakcie lub po co najmniej 1 terapii) , czerniak oka (zaawansowany, nieoperacyjny lub przerzutowy), prostata (przerzutowy rak gruczołu krokowego oporny na kastrację-mCRPC)
  • ECOG: 0 lub 1
  • obecność zmian mierzalnych wg RECIST 1.1.

Kto nie może wziąć
udział w badaniu?

obecność choroby autoimmunologicznej (z pewnymi wyjątkami); poważna operacja w ciągu 4 tyg. przed rozpoczęciem leczenia; chth w ciągu 3 tyg. przed rozpoczęciem leczenia, rht w ciągu 2 tyg. przed rozpoczęciem leczenia; leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami lub innymi immunosupresyjnymi lekami w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zgłoś się do badania

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat badań?

Skontaktuj się z nami