Test

05/2020

Zaawansowane guzy lite przy jednoczesnym umiarkowanym upośledzeniu czynności wątroby

Onkologia Józefów near Warsaw


Kto może wziąć
udział w badaniu?

 • Kobiety albo mężczyźni w wieku co najmniej 18 lat.
 • osoby z potwierdzonym w badaniu histologicznym albo cytologicznym rozpoznaniem guza litego, dla którego nie są dostępne standardowe metody leczenia (w tym leczenie chirurgiczne albo radioterapia).
 • osoby sprawne (ECOG 0, 1 albo 2)
 • Dopuszczalne są stwierdzone przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) albo pierwotne nowotwory OUN inne niż chłoniak
 • Odpowiednia czynność układu krwiotwórczego, nerek i wątroby
 • osoby zdolne do przełykania leku w postaci stałej podawanego doustnie

Kto nie może wziąć
udział w badaniu?

 • osoby z czynną hemolizą albo zakażeniem dróg żółciowych.
 • Występowanie encefalopatii stopnia ≥2.
 • Pacjenci zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV)
 • Pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV)
 • Pacjenci ze stwierdzonym zakażeniem ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV)
 • Ciąża lub karmienie piersią.

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zgłoś się do badania

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat badań?

Skontaktuj się z nami