Test

04/2019

Immunokoniugat L-DOS47 w połączeniu z winorelbiną / cisplatyną w porównaniu z samą winorelbiną / cisplatyną u pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem płuc

Healthy volunteers Józefów near Warsaw


Kto może wziąć
udział w badaniu?

 • kobiety i męźczyźni w wieku powyżej 18 roku życia
 • Histologicznie potwierdzony gruczolakorak Junga, sklasyfikowany jako:
  • Pacjenci wcześniej nieleczeni chemioterapią z przerzutowym gruczolakorakiem Junga
  • Nawracający gruczolakorak płuc z przerzutami po wcześniejszej operacji, radioterapii i / lub chemioterapii uzupełniającej co najmniej 6 miesięcy temu
  • Gruczolakorak klasy I -4.

Kto nie może wziąć
udział w badaniu?

 • inne nowotwory, z wyjątkiem nieczerniakowego raka skóry
 • Aktywne przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego; Pacjenci z bezobjawowymi przerzutami do mózgu kwalifikują się, jeśli przeszli terapię
 • chemioterapia, radioterapia, terapia celowana, terapia hormonalna, immunoterapia lub poważna operacja w ciągu miesiąca od rozpoczęcia badania (Radioterapia jest dozwolona w objawowym leczeniu przerzutów do kości.)
 • Przyjmowanie sterydów systemowych (innych niż inhalatory lub sterydy miejscowe) lub innych leków hamujących układ odpornościowy

Zgłoś się na badanie już teraz!

Zgłoś się do badania

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat badań?

Skontaktuj się z nami